Profile
LUMBUNG DESO

LPK Lumbung Deso

Lumbung Deso merupaka lembaga pelatihan kerja yang berfokus pada tenaga kerja yang siap bekerja diluar negeri terutama negara Korea Selatan dan Australia. 

Peserta LPK akan mendapatkan pelatihan skill untuk bekerja di Korea Selatan dan Australia.

Skill bahasa, skill etos kerja dan skill dasar bekerja yang diperlukan.

bermitra dengan